#METOO IN DE ACADEMIE

xraj-eiamworakul-1031067-unsplash-1160x6

WE SPELEN ALLEMAAL EEN ROL!

 28-01-2019 * One World * Harlot *

Hoe hebben we het met z’n allen zover laten komen? 
Pas wanneer we seksueel ongewenst gedrag als onderdeel van onze samenleving zien, kunnen we het echt over dit thema gaan hebben, schrijft Ingeborg van der Ven.

DRIELUIK - ONDERZOEK EIND 2017

Mijn onderzoek naar de ervaringen met (seksuele) intimidatie op de academische werkvloer resulteerde in interviews met tientallen vrouwen, beleidsonderzoek en gesprekken met bestuurders en belangenorganisaties. Artikelen die duidelijk de vinger leggen op de gaten die vallen in het beleid en interne procedures van universiteiten om medewerkers te beschermen.

Tijdens de eerste gesprekken die wij voerden met academici werd het al duidelijk. De pijn ligt niet alleen bij de ervaring van seksueel misbruik, zoals duidelijk werd in deel een van dit drieluik, maar vaker nog bij de manier waarop de universiteit omgaat met jou en jouw verhaal.

Universitair bestuurders worstelen met een veilige werkcultuur waarin intimidatie gemeld kan worden. In het laatste deel van het drieluik komen bestuurders aan het woord over de eigenheid van de academische cultuur, de invloed van leiderschap en hun zoektocht naar verbeteringen.

  

ENGLISH

Business Meeting Discussion

"Women are supposedly not able to reach the academic top because they lack ambition or want to have children. However, we are afraid to openly discuss the existing culture of intimidation in the academic world." A professor points out a missing conversation in academia. This is a reason for female academics to share their story of sexual harassment with ScienceGuide.

06 4116 9099

©2018 Ingeborg van der Ven. Fotografie door Prisca Visser (portret) & Hilko Visser (evenement)